Sağlık Kurulu Başvurusu
31 Ocak 2022

Sağlık Kurulu işlemleri  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik,  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Müracaatta istenilen belgeler şunlardır;

  • Dilekçe (Sağlık Kurulu Müracaat Biriminde Hazır Form Mevcuttur.)
  • Kurumlardan Sevk edilmiş ise sevk evrakı / resmi yazı.
  • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.

Dilekçeler veya Resmi Sevk Evrakları, Evrak Kayıt Birimi üzerinden havale edilerek Sağlık Kurulu Müracaatta kayıtları yapılır.

Kayıtları yapılarak muayene formu düzenlenen başvurular (Ücretli Raporlarda öncelikle vezneye gidilir) muayene formuyla birlikte ilgili polikliniklerde muayene edilir. Tüm muayeneleri tamamlanan formlar Sağlık Kurulu Müracaat birimine teslim edilir. Teslim edilmeyen müracaat formlarına “Sağlık Kurulu Raporu” düzenlenmez. Teslim edilen formlar için kişiye değerlendirmesinin yapılacağı heyet günü ve saati yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bildirilen heyet günü ve saatinde heyet toplantısı odası önünde bulunmak zorunludur. Çağrıldığında gelmeyen kişilerin sağlık raporları düzenlenememektedir.

Sağlık Kurulu Rapor süreleri ve değerlendirme kriterleri ilgili yönetmelikler çerçevesinde Sağlık Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Rapor sonuçları belirtilen tarih ve saatte dağıtılmaktadır. Daha önce rapor teslimi yapılmamaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına yapılan itirazlar “İl Sağlık Müdürlüğü’ne” yapılmakta ve değerlendirilmektedir.