Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
02 Temmuz 2019

MEVZUAT:

Sağlık personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı önlemler almak, tüm sağlık kurumlarında, çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin arttırılması, sağlık tesisinde hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesi, bu risklerin giderilmesi için, uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet için eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması, şiddete maruz kalan sağlık personeline hukuki yardım sağlanması, istatistik, raporlama, arşiv ve kayıt işlemlerine yönelik usul ve esaslar mevzuat dahilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışan hakları ve güvenliği alanını doğrudan ilgilendirir. Mevzuat bu konu başlığı altında ele alınmıştır.

BEYAZ KOD

Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle yapılan vaka bildirimidir. Bu bildirimler;

https://beyazkod.saglik.gov.tr adresine

-Telefonla 113 numaralı çağrı merkezine,

-Çalışan hakları ve güvenliği birimine veya bu amaçla kurulmuş birime veya görevlendirilen personele müracaat edilerek başvuruda bulunulur.

SIK SORULAN SORULAR

Polise ifade vermem/emniyete gitmem şart mı?

Haklarınızı korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevin kapsamındadır. Bu nedenle, mümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya da aciliyet teşkil bir durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu adli süreci başlatmanız gerekmektedir.

Polise/emniyete ifade vermek istedim fakat ifade alınmıyor?

Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin görevi esnasın da maruz kalacağı bir şiddet 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 131. Maddesinde yer alan açık hüküm gereği, şikayete tabi değildir. Yani bu durumda kolluk, siz şikayetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durumda kolluk personeli açısında görevi ihmal suçu oluşacaktır.

Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışanda her hangi bir ücret talep ediliyor mu?

Hukuki yardı görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukuki yardım kapsamında yapılan yol / ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir.

Ceza davaların da yargılama giderleri beraat halinde Devlet; mahkumiyet halinde hükümlü tarafından karşılandığından mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından her hangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.

Beyaz kod başvuru yaptım ancak şikayetçi değilim.

Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibari ile takibi şikayete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikayetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle şikayetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettireceklerdir. Ancak şikayetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.

Beyaz koda başvurumu yaptım ancak adli süreç devam ederken şikayetimden vazgeçtim.

Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır. Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektir.