Kalite Yönetim Birimi
27 Aralık 2021

Kalite Yönetim Direktörü

Servet TURABİ

Kalite Yönetimi Birim Çalışanları

Züleyha KURT
Semiha YAĞMUR


 


Kalite Yönetim Birimi;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmektedir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçlerini yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalarını yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.