Hastanemiz

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

• Etkililik - Etkinlik - Verimlilik - Sağlıklı çalışma yaşamı - Hasta güvenliği - Hakkaniyet - Hasta odaklılık - Uygunluk - Zamanlılık - Süreklilik - İnsana saygı

20 Ocak 2022